Aktuality - Pamex

Aktuality

10. 5. 2021

ZMÉNA PROVOZNÍ DOBY OD 10.5.2021

Dočasná provozní doba od 10.5.2021: 

 

Pondělí        7.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00

Úterý           7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00

Středa         7.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00

 

V ostatní dny bude možné si sjednat schůzku pouze po předchozí domluvě.

Většina formulářů potřebných ke komunikací s naší kanceláří je umístěna zde a většinu z nich lze také poslat v elektronické podobě.

V případě potřeby pište nebo volejte, Vaše požadavky se budeme snažit co nejrychleji vyřešit - kontakty.

Děkujeme za pochopení.

 


10. 9. 2020

Novela zákona o obchodních korporacích

Dovolujeme si upozornit statutární orgány bytových družstev, že dle novely zákona č. 90/2012 Sb. , Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) účinné od 1.7.2020 již bytová družstva nemají povinnost uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva.

Rozporuplná ustanovení ZOK byla narovnána a od 1.7.2020 platí, že dle § 562 ZOK se informační deska zpřístupní členům družstva i prostřednictvím internetových stránek pouze určí-li tak stanovy a dle § 636 ZOK se pozvánka na členskou schůzi uveřejní na informační desce a zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Dále došlo k rozšíření § 636 o odst. 3 - Se souhlasem člena může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů (jako jiná členem určená adresa pro doručování dle § 580 odst 2, písm. a) ZOK). Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.

Dále chceme upozornit na rozšíření povinných náležitostí stanov, kdy stanovy bytového družstva musí určit rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům. Tuto povinnost je třeba splnit k 31.12.2021.

 


21. 8. 2020

Novela občanského zákoníku

Upozorňujeme statutární orgány společenství vlastníků, že dne 1.7.2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která se dotýká i společenství vlastníků. Zejména upravuje: působnost shromáždění vlastníků, povinnosti spoluvlastníků, nařízený prodej jednotky, změnu prohlášení vlastníka, možnost konání náhradního shromáždění, ...

Z důvodu těchto změn není nutné měnit stávající stanovy, nicméně novela přináší některá zjednodušení, kterých ale mnohá SVJ nebudou moci vzhledem ke svým stanovám využít. Dále ve věcech, které jsou ve stávajících stanovách upraveny v rozporu s novelou občanského zákoníku, se budou muset řídit zákonem a ne stanovami.

Bližší informace na emailu sipkova@pamex.cz.

 


26. 11. 2019

Cena vodného a stočného od 1.1.2020

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21.11.2019  cenu vodného a stočného na rok 2020 s účinností od 1.1.2020.

Cena vodného a stočného v roce 2020:

  • od 1.1.2020 do 30.4.2020 včetně 15% DPH - 103,70 Kč/m2  (90,18 Kč/m2 bez DPH)
  • od 1.5.2020 do 31.12.2020 včetně 10% DPH - 99,20 Kč/m2  (90,18 Kč/m2 bez DPH)

Pozn.: Cena vodného a stočného v roce 2019 byla 99,20 Kč/m2 včetně 15% DPH (86,26 Kč/m2 bez DPH).

 

 


3. 8. 2018

NABÍDKA SLUŽEB V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM "GDPR"

V souvislostí s implementací "GDPR" pro potřeby bytových domů Vám nabízíme zpracování vnitřní analýzy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přípravu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, podkladů ke splnění Vaší informační povinnosti vůči subjektům údajů a dalších podkladů potřebných pro plnění Vašich povinností jako správce osobních údajů.

Cena zpracování je pro SVJ, BD, Spolky ve správě společnosti PAMEX 1.815,- Kč.

Kontaktní osoba:

Pavlína Šípková
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 


12. 2. 2018

ZÁKON Č. 291/2017 - 10% Z DRAŽBY PRO NEPLATIČE

Novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona s účinností od 1. 12. 2017 značně posílila možnost vymáhání pohledávek SVJ za jeho věřiteli z řad vlastníků jednotek v domě.
Nově  ukládá soudu (exekutorovi) povinnost upozornit na konání dražby v dražební vyhlášce a tu zveřejnit ve veřejném rejstříku. Ani dle této novely nezasílá soud dražební vyhlášku přímo SVJ.
 

Celá aktualita >>


Starší články: <<  1 2