ZÁKON Č. 291/2017 - 10% Z DRAŽBY PRO NEPLATIČE - Pamex

12. 2. 2018

ZÁKON Č. 291/2017 - 10% Z DRAŽBY PRO NEPLATIČE

Novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona s účinností od 1. 12. 2017 značně posílila možnost vymáhání pohledávek SVJ za jeho věřiteli z řad vlastníků jednotek v domě.
Nově  ukládá soudu (exekutorovi) povinnost upozornit na konání dražby v dražební vyhlášce a tu zveřejnit ve veřejném rejstříku. Ani dle této novely nezasílá soud dražební vyhlášku přímo SVJ.
 

Dále bude pohledávka SVJ uspokojena přednostně (tj. hned po odměně exekutora), a to až do výše 10% z výtěžku dražby. Přihláška musí obsahovat mj. listiny prokazující, že se jedná o vykonatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, nebo o pohledávku související se správou domu vůči vlastníkovi, pokud byla uplatněna u soudu žalobou. SVJ již tedy nemusí mít exekuční titul. Postačí pokud podá žalobu na zaplacení (návrh na platební rozkaz) a toto doloží exekutorovi.
SVJ může dokonce přihlásit i pohledávku, která dosud není vykonatelná (§336 q, odst. 5 zákona č. 291/2017). Stačí tuto pohledávku přihlásit do dražby a současně doložit, že SVJ tuto pohledávku již  uplatnilo žalobou u soudu. Soud potom rozhodne dodatečně, a pokud v pravomocně skončeném řízení o zaplacení této pohledávky bude soudem přiznáno právo na její zaplacení, bude i tato pohledávka uspokojena z výtěžku prodeje jednotky až do výše 10% výtěžku z dražby.
Stejně tak dle změny insolvenčního zákona má SVJ právo na přednostní uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení před všemi zástavními věřiteli až do výše 10% výtěžku z prodeje jednotky. Ani zde se neměmí to, že SVJ jako věřitel není nikým vyrozuměno o úpadku vlastníka jednotky, který je jeho členem.

SVJ by tedy mělo nadále sledovat jednotky v katastru nemovitostí, ve kterém se dražební vyhláška zveřejní, a také insolvenční rejstřík pro zjištění úpadku vlastníka jednotky. Vymahatelnost pohledávek je poté již o mnoho přístupnější, než tomu bylo dřív.

RK PAMEX je spolupracujícím správcem  RejstrikySVJ.cz, a proto pokud budete mít zájem o zřízení této služby, můžeme Vám nabídnout 10% slevu na její pořízení.
V případě zájmu kontaktujte RK PAMEX, tel.: 775 778 803.
 

<< Zpět