Aktuality - Pamex

Aktuality

5. 12. 2022

Navýšení ceny vodného a stočného 2023 - SVK Žďársko a VAS, a.s.

Zde k nahlédnutí tisková zpráva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenské akciové společnosti, a.s. - navýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2023.


2. 12. 2022

Oznámení o změně ceny tepla 2023 - Satt a.s.

Zde k nahlédnutí Oznámení o změně ceny tepla 2023 SZT Žďár nad Sázavou - Satt a.s.


2. 12. 2022

Odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou

VAS, a. s. upozorňuje odběratele vody, že do 9. prosince 2022 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

 


4. 11. 2022

Datové schránky pro SVJ a spolky

V období od 1.1.2023 do 31.3.2023 zřídí ministerstvo vnitra datovou schránku všem společenstvím vlastníků a spolkům. Datová schránka bude zřízena automaticky. Subjekty poté obdrží doporučeným dopisem informaci o zřízení datové schránky a přístupové údaje (přihlášení do datové schránky - www.mojedatovaschranka.cz). Od této chvíle budou společenství vlastníků a spolky povinny činit veškeré úkony vůči státním orgánům přes datovou schránku. Datová schránka bude zpřístupněna po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po jejím zřízení.
Zprávy doručené datovou schránkou se považují za doručené 10. den po jejich doručení do datové schránky, bez ohledu na to, zda byla tato zpráva uživatelem datové schránky zobrazena. Přijaté zprávy se automaticky mažou po 90 dnech od přihlášení nebo automaticky po třech letech, pokud se již do datové schránky nepřihlásíte. Doporučujeme statutárním orgánům datové schránky pravidelně kontrolovat a přímo z datové schránky nastavit službu notifikací SMS zprávou (za poplatek) nebo na email (zdarma). Přijaté zprávy je možné stáhnou do počítače, nebo můžete využít bezplatnou aplikaci Datovka, Datový trezor od České pošty (za poplatek)...
Pokud budete potřebovat s provozem datové schránky poradit, neváhejte se obrátit na svou účetní - kontakt.

 


11. 10. 2022

ÚSPORNÝ TARIF - povinnosti bytových domů

Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. bylo k 8.10.2022 zrušeno Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Příspěvek z tzv. úsporného tarifu pro rok 2023 bude nahrazen zastropováním cen energií.
Statutární orgán bytového domu tedy již NEMÁ POVINNOST oznámit dodavateli nebo distributorovi tepla počet bytových jednotek v domě.

 


11. 10. 2022

Novela zákona o evidenci skutečného majitele

Od 1.10.2022 má společenství vlastníků opět skutečného majitele, ten se však dle § 38 odst. 4 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, zapisuje automaticky. Jako skutečný majitel SVJ, spolku a bytového družstva je automaticky zapsána ta fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

 


7. 10. 2022

Z MIMOŘÁDNÉHO HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU

Upozorňujeme občany, že po městě se pohybuje skupina nelegálních podomních prodejců, aktuálně jako firma SBS SITTA Ladislav. Nabízí mimo jiné prodej zámků do dveří, s odůvodněním, že v okolí vykrádají domy. Za výměnu zámku v hodnotě 800 pak účtují 6000. Prosíme, abyste si dávali pozor a nereagovali na služby, které jste si neobjednali a ihned volejte policii. Varujte prosím své blízké.

Děkujeme
 


30. 6. 2022

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY TEPLA 2022

Společnost Satt, a.s. vydala 22.6.2022 oznámení o navýšení ceny tepla. Celý článek - https://www.satt.cz/novinky/detail/oznameni-o-zmene-ceny-tepla-2022.

 


10. 5. 2021

ZMÉNA PROVOZNÍ DOBY OD 10.5.2021

Dočasná provozní doba od 10.5.2021: 

 

Pondělí        7.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00

Úterý           7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00

Středa         7.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00

 

V ostatní dny bude možné si sjednat schůzku pouze po předchozí domluvě.

Většina formulářů potřebných ke komunikací s naší kanceláří je umístěna zde a většinu z nich lze také poslat v elektronické podobě.

V případě potřeby pište nebo volejte, Vaše požadavky se budeme snažit co nejrychleji vyřešit - kontakty.

Děkujeme za pochopení.

 


10. 9. 2020

Novela zákona o obchodních korporacích

Dovolujeme si upozornit statutární orgány bytových družstev, že dle novely zákona č. 90/2012 Sb. , Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) účinné od 1.7.2020 již bytová družstva nemají povinnost uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva.

Rozporuplná ustanovení ZOK byla narovnána a od 1.7.2020 platí, že dle § 562 ZOK se informační deska zpřístupní členům družstva i prostřednictvím internetových stránek pouze určí-li tak stanovy a dle § 636 ZOK se pozvánka na členskou schůzi uveřejní na informační desce a zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Dále došlo k rozšíření § 636 o odst. 3 - Se souhlasem člena může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů (jako jiná členem určená adresa pro doručování dle § 580 odst 2, písm. a) ZOK). Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.

Dále chceme upozornit na rozšíření povinných náležitostí stanov, kdy stanovy bytového družstva musí určit rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům. Tuto povinnost je třeba splnit k 31.12.2021.

 


Starší články: 1 2  >>