Služby / Pískování - Pamex

Služby / Pískování, odstranění graffiti, nátěrů, koroze

Graffiti trápí mnoho majitelů nemovitostí. Toto záměrné ničení majetku způsobuje velké škody.

Jejich odstranění je však zdlouhavý a nákladný proces.

Je několik způsobů jak graffiti odstranit.

1. Odstraňovače nátěrů – odstranění nátěrů, graffiti apod. chemickou cestou

2. Pískování – tryskání povrchu proudem sody, korundu, písku nebo jiného abraziva. Brusivo je unášeno vzduchem. Pro snížení prašnosti se někdy používá adaptér na vodu. Ten vytváří kolem trysky jemnou vodní clonu.

3. Kombinace předchozích – po chemickém rozrušení barvy následuje tryskání

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšit


Nejlepší je samozřejmě prevence. Na trhu je mnoho přípravků, které se nanášejí na fasádu apod. Na povrchu se vytvoří jemný film, který zabraňuje vsáknutí barvy spejerů do pórů fasády. Následné čištění graffiti je pak mnohem jednodušší a dokonalejší. Pokud je fasáda ošetřena tímto přípravkem je odstranění graffiti zaručeno. U neošetřených ploch může dojít k poškození omítky, barevného nátěru fasády a odstranění nemusí být úplné. Podle poréznosti fasády to bývá nejčastěji asi z 60 – 90 %.

 

Nabízíme Vám jak preventivní ochranu proti sprejerům (antigraffiti nátěr fasády), tak i odstranění již vzniklého “výtvoru” na Vaší fasádě.

 

Pro preventivní ošetření povrchu používáme penetrační přípravek.

Pro odstranění graffiti používáme zařízení IBIX a jako abrazivo buď sodu (hladké povrchy, autolaky apod.) nebo korund, karbid křemíku a další.

Využití pro odstranění graffiti:

  • Fasády

  • Betonové stavby

  • Ocelové konstrukce

  • Karoserie aut

 

 

 

Další využití tryskacího zařízení:

Díky velmi jemné regulaci tlaku od 0,2 barů až po 9 barů a při použití výměnných trysek různých tvarů tryskacího zařízení IBIX lze dosáhnout velmi jemného nebo naopak velmi razantního proudu a tím i účinku. Pak je i velmi široká škála použití zařízení:

  • Renovace a čištění hrobů, pomníků, částí staveb (betonových, žulových, mramorových apod.)

  • Restaurování dřevěnných trámů, stropů, nábytku, apod. – odstranění barev, omítky, sádry,špíny apod.

  • Otryskání starých nánosů barev a koroze z kovových konstrukcí

  • Čištění trupů lodí, především pod čárou ponoru ( dřevěnných i kovových) i lodních šroubů...

  • Čištění potravinářských strojů, zařízení kuchyní, atd. Zde se používá z hygienických důvodů jen soda.