Aktuality / Archiv aktualit - Pamex

Aktuality / Archiv aktualit

10. 11. 2014

Nová vyhláška 237/2014


Doslova na poslední chvíli přichází stát s novou vyhláškou o zařízeních na měření spotřeby tepla v bytech. Kdo si ho nepořídí, může hned po Novém roce dostat za nesplnění povinnosti pokutu.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/do-konce-roku-musi-mit-vsichni-meraky-tepla-fkn-/ekonomika.aspx?c=A141109_192239_ekonomika_bse#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6


Doslova na poslední chvíli přichází stát s novou vyhláškou o zařízeních na měření spotřeby tepla v bytech. Kdo si ho nepořídí, může hned po Novém roce dostat za nesplnění povinnosti pokutu.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/do-konce-roku-musi-mit-vsichni-meraky-tepla-fkn-/ekonomika.aspx?c=A141109_192239_ekonomika_bse#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 7.11.2014 text vyhlášky 237/2014, která upravuje a upřesňuje pravidla, jaká zařízení lze instalovat do bytů pro měření spotřeby tepla a teplé vody. Jde o prováděcí vyhlášku, která doplňuje vyhlášku 194/2007. Vyhláška upravuje povinnosti všech majitelů domů, kde je tepelná energie do bytů dodávána z centrálního zdroje. Při nesplnění těchto povinností jsou v zákoně stanoveny sankce pro právnickou osobu až do výše 200.000,-Kč a pro soukromé osoby až do 50.000,-Kč.


10. 11. 2014

Odkalování vodovodní sítě

Vodárenská akciová společnost upozorňuje odběratele vody, že ve dnech 10.-14.listopadu 2014 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáře nad Sázavou, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.


26. 9. 2014

Platba za komunální odpad

Koncem září obdrží občané Žďáru nad Sázavou do schránek složenky na úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Výše poplatku je 290,- Kč/osobu/pololetí.

Splatnost je do 31.10.2014

Úhradu lze provést:

- bankovním převodem dle údajů na složence

- v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Žižkova 1

- složenkou na přepážce pošty

NELZE UHRADIT V NAŠÍ KANCELÁŘI!!!


25. 9. 2014

Rejstřík obchodu a živnosti

Upozorňujeme členy výborů spolků, SVJ a družstev na další pokus vylákání Vašich peněz. Pokud na členské schůzi / shromáždění vlastníků byli zvoleni noví (i staronoví) členové výboru, nebo schváleny stanovy je nutný zápis do Obchodního rejstříku.

Toho opět využili "podnikavci", kteří pojmenovali svoji firmu a web: REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI. Následně zasílají fakturu na částku přes 2.000,-Kč za zápis do tohoto "rejstříku". Jde o pouhé zveřejnění údajů stažených ze stránek Obchodního rejstříku na nepříliš povedeném webu. Klamavý název slouží k tomu, že někteří z Vás, kteří chtějí mít vše v pořádku se mohou domnívat že se jedná o zápis do Obchodního rejstříku.

 


18. 9. 2014

Dotazy na zahájení topné sezóny

V posledním období se množí dotazy na zahájení topné sezóny v bytových domech. Tuto problematiku upravuje vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění, dodávku teplé vody ...

§2  Pravidla pro vytápění

(1) Otopné období začíná 1.září a končí 31.května následujícího roku.

(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a dvakrát 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00hod. se počítá dvakrát.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den......

(5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo topné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.


17. 9. 2014

Celoplošná deratizace města Žďár nad Sázavou

 

Město Žďár nad Sázavou připravuje  podzimní celoplošnou deratizaci města.  

 

Deratizace proběhne od 6.10. do 14.11. 2014 .na veřejných prostranstvích  a v budovách ve vlastnictví města.

 

Ostatní vlastníci jsou ze zákona povinni zajistit deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na své náklady.

 

Deratizaci města bude provádět firma Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX, tel. č. 603 813 643.

Po provedené deratizaci se po určité době může v domech objevit zápach. Jedná se o uhynulé hlodavce v různých skrýších zejména v suterénech domů. Tomu předejdete především úklidem v těchto prostorách. Jednak se hlodavci nemají kde schovat a po uhynutí je snáze naleznete. Rovněž věnujte pozornost různým otvorům ve zdech kolem potrubí. Zde je po uhynutí téměř nemožné odstranit mrtvé hlodavce a zabránit tak šíření zápachu. Tyto otvory je nutné prventivně zednicky zapravit.

 


7. 7. 2014

Přerušení dodávky tepelné energie

Z důvodu plánovaných oprav na teplárně ŽĎAS, a.s. bude v úterý 22.7.2014 v době od 7.00 do 14.00 hodin přerušena dodávka tepelné energie.


11. 6. 2014

Podvodníci se smlouvami

Přestože je ve Žďáře nad Sázavou zakázán podomní prodej, objevují se stále vykukové, kteří oslovují především seniory a slibují jim pod různými záminkami "hory-doly". Varujeme všechny před neuváženým uzavíráním jakých-koliv smluv.

Pokud se tak přeci jen stane, a příbuzní či známí chtějí tuto situaci napravit, nabízíme jeden zajímavý tip.

Energetický regulační úřad má na svých strákách mnoho informací o dodávkách energií. Kromě jiného též nabízí v sekci změna dodavetele/odstoupení od smlouvy vzorový formulář pro odstoupení od neuváženě podepsaných smluv na dodávku energií.

http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum


5. 6. 2014

Upozornění na plánované odstávky elektřiny

Upozorňujeme naše zákazníky na novou službu společnosti EON: Informace o plánovaných odstávkách elektřiny.

Pokud chcete mít vždy s předstihem informaci o tom, kdy bude Váš dům plánovaně odpojen z důvodu údržby distribuční soustavy, tak využijte jejich novou bezplatnou službu!

Díky této službě Informace o plánovaných odstávkách už nemusíte volat na Poruchovou službu nebo hledat na webových stránkách. Veškeré informace obdržíte       e-mailem či SMS zprávou. Stačí kliknout na odkaz níže a odeslat formulář/e

ODKAZ: http://www.eon.cz/cs/domacnosti/zakaznicky-servis-elektrina/odstavky-elektrina-formular.shtml


30. 5. 2014

Upozornění na zákon 318/2012

Upozorňujeme všechny vlastníky bytových domů na zákon 318/2012.

paragraf 7) odst.

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

Další informace v sekci: SLUŽBY / Měřiče tepla.

Nabízíme Vám dodávka, montáž a pasportizaci měřících přístrojů s radiovým odečtem naměřených hodnot za velmi zajímavé ceny.

Nabídky a informace: p. Josef Mička


Starší články: <<  1 2 3 4 5  >>