Aktuality / Archiv aktualit - Pamex

Aktuality / Archiv aktualit

2. 4. 2015

Cejchování vodoměrů

Dle vyhlášky č. 285/2011 je od roku 2012 schváleno sjednocení doby platnosti ověření (cejchování) bytových vodoměrů na teplou (dříve 4 roky) a studenou vodu (dříve 6 let) na 5 let. U již namontovaných vodoměrů platí původní platnost ověření.

Při zajištění platného ověření můžete postupovat následujícími způsoby:

1. Prodloužení platnosti starého vodoměru. Provádí se tzv. výměnným způsobem. Tzn. vodoměr je demontován a odeslán k ověření. Místo něj je namontován ověřený starší vodoměr. Výhodou je nižší cena při splnění všech požadavků a záruk. Nevýhodou může být nemožnost dodání některých typů ověřených vodoměrů - musí být shodného typu!

2. Náhrada novým vodoměrem. Používá se jako náhrada za atypický vodoměr nebo na přání zákazníka.

3. Náhrada novým vodoměrem s dálkovým odečtem. Nový trend. Výhodou je radiový odečet, prováděný hromadně pro celý dům, bez nutnosti osobní návštěvy v bytech.


16. 3. 2015

Dotační program


Zajisté jste již zaslechli, že dotace Nová Zelená úsporám na bytové domy bude pouze pro hl.m. Praha.
V ostatních regionech se plánuje otevřít dotační titul IROP takřka ve stejný okamžik.
Příslibem od obou institucí je, že žadatel, ani zpracovatel žádosti o dotace nepozná rozdíly mezi dotací NZÚ a IROP jak ve složitosti, administrativě, tak výše dotace.

V současné době probíhají diskuzní pracovní skupiny a nastavují se podmínky dotací.
Pokud plánujete zateplení, modernizaci domu nebo výměnu kotle či jiné investice obraťte se na nás pro další informace.


18. 2. 2015

Shromáždění vlastníků a členské schůze

V současné době probíhají přípravy shromáždění vlastníků SVJ a členských schůzí Bytových družstev a Spolků (dříve Občanská sdružení).

Vzhledem k neustálým změnám legislativy nabízíme všem domům ve správě RK PAMEX účast našich zástupců na těchto schůzích. Rovněž nabízíme pomoc s řešením stárnutí bytového fondu a s tím souvisejícími opravami a revitalizací domů, které plánují některé výbory. Naši zástupci mohou navrhnout varianty řešení a sdělit zkušenosti jiných.


13. 2. 2015

Nabídka laminování a barevného kopírování

Nabízíme nové služby:

1. Barevné kopírování nebo tisk formátu A4.

2. Laminování za tepla do průhledné fólie A4 nebo A3.

Cena za tyto služby: 20,-Kč/ formát A4


13. 2. 2015

Okrádání seniorů

Stále se objevují útoky na peníze našich seniorů.

Nejčastější způsoby, které zloději používají:

1. Žádají o poskytnutí nějaké služby (vody, použití toalety, apod.). Pracují ve dvojici. Jeden seniora zabaví, druhý prohledá byt a krade.

2. Vydávají se za pracovníky úřadu, plynáren, rozvodů elektřiny atd. s tím, že jdou vrátit přeplatek za .....(cokoliv). Položí před seniora peníze a žádá vrácení drobných. Tím zjistí, kde má uloženou hotovost. pod jakoukoliv záminkou se později pohybuje po bytě a odcizí uložené peníze.

3. Nabízí nejrůznější "výhodné" služby nebo zboží. Tyto služby a zboží buď nadhodnotí a senior je přinucen pod hrozbou  exekutora apod. zaplatit přemrštěné částky. Nebo je sice služba naopak levná, ale dojde k jeho okradení, tak jak je popsáno v bodech 1) a 2).

4. Po telefonu se představí jako příbuzní (vnuk apod.) s tím, že potřebují peníze, ale nemůžou si osobně přijít. Pošlou za sebe přítele nebo kamaráda.


19. 12. 2014

Odečty vodoměrů

Připomínáme všem osobám zodpovědným za odečet vodoměrů v domech ve správě RK PAMEX (domovníci, členové výborů,...), že nejpozdější termín pro předání odečtů na RK PAMEX je:

HLAVNÍ DOMOVNÍ VODOMĚRY - 6.1.2015

Lze i na mail: vaskova@pamex.cz

BYTOVÉ VODOMĚRY - 30.1.2015


16. 12. 2014

Cena vodného a stočného 2015

Vodárenská akciová společnost, a.s. schválila s účinností od 1.1.2015 cenu za vodné a stočné celkem:

89,90 Kč/m3.

Cena bez DPH činí celkem: 78,17 Kč/m3.

Nárůst ceny oproti roku 2014 je: 1,50 Kč/m3, což je asi 1,7%.

 


11. 12. 2014

Otevírací doba o svátcích v obchodě Nové Město

Úprava pracovní doby v obchodě Nové Město na Moravě.

OBCHOD, Masarykova 216, 592 31 Nové Město na Moravě

V době Inventur je ON – LINE v provozu!!!

Celá aktualita >>


11. 12. 2014

Otevírací doba RK Nové Město

Úprava pracovní doby v realitní kanceláři Nové Město na Moravě.

Realitní kancelář PAMEX,s.r.o.

Masarykova 216, 592 31 Nové Město na Moravě

Celá aktualita >>


5. 12. 2014

Otevírací doba o svátcích RK Žďár n/S

Úprava pracovní doby v realitní kanceláři Žďár nad Sázavou:

Celá aktualita >>


Starší články: <<  1 2 3 4 5  >>