Služby / Vedení účetnictví - Pamex

Služby / Vedení účetnictví

Společnost PAMEX zajišťuje vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další subjekty dle platných zákonů.

Jedná se zejména o:

 • Platby SIPO

 • Předpisy služeb a nájmu

 • Vedení evidence vlastníků, členů družstva, nájemců a osob v bytech

 • Vedení evidence nájemců nebytových prostor

 • Zpracování měsíčních předpisů zálohových plateb

 • Zpracování ročního vyúčtování záloh služeb dle platné legislativy

 • Zajišťování průběžné úhrady faktur

 • Evidence plateb

 • Uzavírání nájemních smluv k bytům i nebytovým prostorám

 • Upomínání a evidence dlužníků

 • Vedení evidence a aktualizace pasportizace spravovaného majetku

 • Vytvoření vnitřní účetní směrnice a účtového rozvrhu

 • Vedení knihy bankovních výpisů

 • Vedení knihy pokladních příjmů a výdajů

 • Vedení knihy přijatých a vydaných faktur

 • Vedení mzdové agendy

 • Zpracování předvahy rozvahových účtů, výkazu zisku a ztrát, rozvahy

 • Provedení inventur jednotlivých zůstatkových účtů

 • Zpracování daňového přiznání

 • Zpracování přílohy k daňovému přiznání

 • Vytvoření a doručení podkladů na obchodní rejstřík

 • atd.


 

Přečíst celý článek >>