Služby / Havarijní služba - Pamex

Služby / Havarijní služba

 

 

 

Havarijní služba

V případě poruchy rozvodů topení, vody, kanalizace, zabezpečujeme na tel. čísle 566 617 285.

Zde si můžete objednat havarijní zásah mimo pracovní dobu a to v době od 13.00 do 8.00 hod. a v době pracovního klidu a svátků.

Upozornění:

Za havárii se považuje porucha, při které by mohlo dojít k zásadnímu poškození majetku majitele a nájemců bytu a k ohrožení bezpečí, zdraví či životů občanů. Za ukončený havarijní zásah je považováno provedení takového úkonu, kterým se zabrání možnosti vzniku dalších majetkových škod a předejde se ohrožení zdraví bydlících osob. Vlastní oprava poškozeného zařízení, je řešena zpravidla až následně, po stanovení rozsahu nutné opravy, technologického postupu a způsobu financování potřebného zásahu se samosprávou nebo majitelem domu.

 

Nouzové otevírání dveří

Tuto službu zajištuje 24 hodin denně včetně víkendů a svátků firma TOKOZ a.s.

Tel.: 724 632 646

Tel.: 731 541 363