Aktuality / Archiv aktualit - Pamex

Aktuality / Archiv aktualit

12. 12. 2016

Upozornění

Dne 12.12.2016 od 12.00hod. bude uzavřena firma PAMEX ŽĎÁR, s.r.o. a Realitní kancelář PAMEX Žďár nad Sázavou.

Případné havárie hlaste na tel. číslo 602 693 914 havarijní služby.


20. 9. 2016

DERATIZACE MĚSTA

Město Žďár nad Sázavou připravuje podzimní celoplošnou deratizaci města.

Deratizace proběhne od 03.10. do 11.11. 2016 na veřejných prostranstvích a v budovách ve vlastnictví města.

Ostatní vlastníci jsou ze zákona povinni zajistit deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na své náklady.

Deratizaci města bude provádět firma Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX.


30. 11. 2015

Cena vodného a stočného 2016

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2016 s účinností od 1. 1. 2016.

 

 

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena s DPH 2016

53,00 Kč/m3

39,60 Kč/m3

92,60 Kč/m3

Cena bez DPH 2016

46,09 Kč/m3

34,43 Kč/m3

80,52 Kč/m3

Cena s DPH 2015

51,20 Kč/m3

38,70 Kč/m3

89,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2015

44,52 Kč/m3

33,65 Kč/m3

78,17 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

1,80 Kč/m3

0,90 Kč/m3

2,70 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny bez DPH

1,57 Kč/m3

0,78 Kč/m3

2,35 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH

3,5%

2,3%

3%

 


14. 9. 2015

DERATIZACE MĚSTA

Město Žďár nad Sázavou připravuje  Podzimní celoplošnou deratizaci města.  

Deratizace proběhne od 5.10. do 13.11. 2015 na veřejných prostranstvích  a v budovách ve vlastnictví města.

Ostatní vlastníci jsou ze zákona povinni zajistit deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na své náklady.

Deratizaci města bude provádět firma Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX, tel. č. 603 813 643.


23. 6. 2015

Odstávka horkovodu

Upozorňujeme, že ve dnech 27.7.2015 až 31.7.2015 včetně bude z důvodu údržby horkovodní sítě přerušena dodávka tepelné enrgie pro ohřev teplé užitkové vody.


16. 3. 2015

Dotační program


Zajisté jste již zaslechli, že dotace Nová Zelená úsporám na bytové domy bude pouze pro hl.m. Praha.
V ostatních regionech se plánuje otevřít dotační titul IROP takřka ve stejný okamžik.
Příslibem od obou institucí je, že žadatel, ani zpracovatel žádosti o dotace nepozná rozdíly mezi dotací NZÚ a IROP jak ve složitosti, administrativě, tak výše dotace.

V současné době probíhají diskuzní pracovní skupiny a nastavují se podmínky dotací.
Pokud plánujete zateplení, modernizaci domu nebo výměnu kotle či jiné investice obraťte se na nás pro další informace.


18. 2. 2015

Shromáždění vlastníků a členské schůze

V současné době probíhají přípravy shromáždění vlastníků SVJ a členských schůzí Bytových družstev a Spolků (dříve Občanská sdružení).

Vzhledem k neustálým změnám legislativy nabízíme všem domům ve správě RK PAMEX účast našich zástupců na těchto schůzích. Rovněž nabízíme pomoc s řešením stárnutí bytového fondu a s tím souvisejícími opravami a revitalizací domů, které plánují některé výbory. Naši zástupci mohou navrhnout varianty řešení a sdělit zkušenosti jiných.


13. 2. 2015

Nabídka laminování a barevného kopírování

Nabízíme nové služby:

1. Barevné kopírování nebo tisk formátu A4.

2. Laminování za tepla do průhledné fólie A4 nebo A3.

Cena za tyto služby: 20,-Kč/ formát A4


13. 2. 2015

Okrádání seniorů

Stále se objevují útoky na peníze našich seniorů.

Nejčastější způsoby, které zloději používají:

1. Žádají o poskytnutí nějaké služby (vody, použití toalety, apod.). Pracují ve dvojici. Jeden seniora zabaví, druhý prohledá byt a krade.

2. Vydávají se za pracovníky úřadu, plynáren, rozvodů elektřiny atd. s tím, že jdou vrátit přeplatek za .....(cokoliv). Položí před seniora peníze a žádá vrácení drobných. Tím zjistí, kde má uloženou hotovost. pod jakoukoliv záminkou se později pohybuje po bytě a odcizí uložené peníze.

3. Nabízí nejrůznější "výhodné" služby nebo zboží. Tyto služby a zboží buď nadhodnotí a senior je přinucen pod hrozbou  exekutora apod. zaplatit přemrštěné částky. Nebo je sice služba naopak levná, ale dojde k jeho okradení, tak jak je popsáno v bodech 1) a 2).

4. Po telefonu se představí jako příbuzní (vnuk apod.) s tím, že potřebují peníze, ale nemůžou si osobně přijít. Pošlou za sebe přítele nebo kamaráda.


19. 12. 2014

Odečty vodoměrů

Připomínáme všem osobám zodpovědným za odečet vodoměrů v domech ve správě RK PAMEX (domovníci, členové výborů,...), že nejpozdější termín pro předání odečtů na RK PAMEX je:

HLAVNÍ DOMOVNÍ VODOMĚRY - 6.1.2015

Lze i na mail: vaskova@pamex.cz

BYTOVÉ VODOMĚRY - 30.1.2015


Starší články: 1 2 3  >>