ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU - Pamex

1. 5. 2019

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

V roce 2019 dochází opět ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu.
S účinností od 1.4.2019, dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. Zákona České národní rady o daních z příjmů, se uplatní daň srážková ve výši 15% u částky, která v úhrnné výši nepřesahuje u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ta je stanovena k 1.1.2019 ve výši 3 000,- Kč.
Podmínkou uplatnění srážkové daně je, že příjemce nepodepsal prohlášení ke slevě na dani!

Příjemce odměny má i nadále možnost rozhodnout se po skončení roku, že i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrne do svého daňového přiznání na základě potvrzení zaměstnavatele, které mu bude na požádání vystaveno.
Příjmy plynoucí z dohod o provedení práce, které nepřesáhnou částku 10 000,- Kč měsíčně se zdaňují nadále srážkovou daní.

<< Zpět