ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU - Pamex

23. 1. 2018

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

Od roku 2018 dochází ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu, tedy hrubého příjmu nepřesahujícího částku 2 500,- Kč měsíčně

Dle § 6 odst. 4 písm. b zákona č. 586/1992 Sb. Zákona České národní rady o daních z příjmů se nově uplatní daň srážková ve výši 15%, která je konečná. V případě souběhu příjmů od více zaměstnavatelů není potom nutné podávat po skončení kalendářního roku daňové přiznání.
Podmínkou uplatnění srážkové daně je, že příjemce nepodepsal prohlášení ke slevě na dani!
Příjemce odměny má i nadále možnost rozhodnout se po skončení roku, že i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrne do svého daňového přiznání na základě potvrzení zaměstnavatele, které mu bude na požádání vystaveno.
Příjmy plynoucí z dohod o provedení práce, které nepřesáhnou částku 10 000,- Kč měsíčně se zdaňují nadále srážkovou daní.
 

<< Zpět